La Neu

Carnaval de Secà

Motion Graphics

2017

Graphics for the 4th Edition of Carnaval de Secà, a summer carnival organized by a youth organization from the town of Cervera. The sea has been the theme selected for this edition.

Gràfica per la 4a Edició del Carnaval de Secà, un carnaval d’estiu organitzat per una entitat de joves de la localitat de Cervera. El mar ha estat la temàtica seleccionada per aquesta edició.

Gráfica para la 4a Edición del Carnaval de Secà, un carnaval de verano organizado por una entidad de jóvenes de la localidad de Cervera. El mar ha sido la temática seleccionada para esta edición.