La Neu

Fet i net! Badalona

Campaign, illustration

2018

Agency: Larsson·Duprez

Civic campaign for Ajuntament de Badalona. It focuses on the problems that the city is experiencing and transmits messages for a better coexistence.

Applications: billboards, banners, buses, LED screens, vans, cleaning trucks, social networks, etc.

Campanya cívica per l’Ajuntament de Badalona. Incideix en problemàtiques que viu la ciutat i transmet missatges per a una millor convivència.
Aplicacions: opis, banderoles, bus, cartells, pantalles LED, vinils en furgonetes i camions de neteja, xarxes socials, etc.

Campaña de civismo para el Ayuntamiento de Badalona. Incide en las problemáticas que vive la ciudad y transmite unos mensajes para una mejor convivéncia.

Aplicaciones: opis, banderolas, buses, carteles, pantallas LED, furgonetas, camiones de limpieza, redes sociales, etc.